Strona główna   
O firmie    Dokumenty    Koncesje    Zdjęcia dnia    Galeria    Kontakt
Oferta

Opisy krajów

Informacje
Goście na stronie: 8
Godzina 1:20
Środa 24.07.24
Imieniny: Kingi i Krystyny

Zdjęcie dnia


Subskrypcja
Podając swój adres e-mail, będziesz informowany o nowych ofertach.

   
  CzechyStolica:

Praga

Powierzchnia:

78 866 km2

Ludność:

10,2 mln 

Język:

Czeski 

Waluta:

korona czeska (CZK)

Główne miasta:

Praga, Brno, Plzen,
Opawa, Sumperk

Ustrój:

Demokracja parlamentarna  

Głowa państwa:

Václav Klaus

Sczepiena:

Brak obowiązkowych
szczepień

Wiza:

Dla pobytu do 90 dni dla obywateli UE
nie obowiązuje.

Zasilanie:

230V (wtyczki typu E)


Warunki naturalne 

Czechy są państwem bez dostępu do morza, położonym w Europie Środkowej i graniczącym z: Austrią, Niemcami, Polską i Słowacją. Przeważająca część Czech leży na wyżynno-górskim obszarze Masywu Czeskiego, na którego peryferiach z 3 stron wznoszą się stare góry zrębowe Szumawa (wys. do 1378 m), Las Bawarski, Las Czeski, Rudawy oraz najwyższe w Czechach - Sudety (graniczna z Polską - Śnieżka, 1602 m). W środkowej części Masywu Czeskiego znajduje się zapadlisko tektoniczne - Nizina Połabska z doliną górnej Łaby. Na południu występują kotliny: Trzebońska i Budziejowicka. Wschód Czech to morawsko-śląski pas obniżeń, oddzielający Masyw Czeski od Karpat. Główne rzeki Czech to: Łaba z dopływami Wełtawą, Ohrzą i Izerą, Morawa oraz Odra z Opawą i Olzą. Występują na nich liczne zbiorniki retencyjne (m.in. jeziora: Orlickie, Lipieńskie, Slapskie na Wełtawie). Czechy słyną z licznych źródeł mineralnych, głównie cieplic (Karlowe Wary (73°C), Marjańskie Łaźnie (29,6°C)). Około 30% powierzchni kraju porastają głownie lasy iglaste, miejscami mieszane z udziałem buka, jodły i świerka. W celu ochrony pierwotnej szaty roślinnej i rzadkich gatunków zwierząt utworzono Krkonoský národni park (385 km2) oraz liczne rezerwaty leśne, geologiczne, torfowiskowe i faunistyczne.

Klimat 
Klimat umiarkowany ciepły ze średnią temperaturą stycznia wahającą się od -1°C na zachodzie do -3°C na wschodzie i lipca - od 18°C do 19°C, w górach chłodniej. Średnia roczna suma opadów wynosi: 500-800 mm, w górach natomiast nawet ponad 1000 mm. Maksymalne opadów występują latem.

Średnie temperatury w Czechach (w °C)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-5°

-4°

13°

21°

23°

22°

13°

-3°Średnie opady - suma opadów mierzona w milimetrach

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

20

20

20

30

45

57

63

57

36

30

22

22

 

Ludność 

Grupy etniczne: Czesi 81%, Morawianie 13%, Słowacy 3%, Węgrzy.
Grupy wyznaniowe: katolicy 39%, protestanci 5%, prawosławni 3%, bezwyznaniowi 40%.

!!! WARTO PRZECZYTAĆ PRZED WYJAZDEM !!!

Wizy: 

Obywatel polski może przebywać na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni bez wizy. Nie dotyczy to przyjazdów na pobyt stały lub w celu podjęcia pracy. Uzyskanie pozwolenia na pobyt powyżej 90 dni jest możliwe tylko za pośrednictwem przedstawicielstw dyplomatycznych Republiki Czeskiej.


Paszport: 

Do Czech jako państwa członkowskiego UE, paszport nie jest konieczny. Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest (nowy - w formie karty) dowód tożsamości.

Prawo jazdy: 

Uznawane jest polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy. W Czechach obowiązują następujące ograniczenia prędkości: w terenie zabudowanym - 50 km/godz. , w terenie nie zabudowanym- 90 km/godz. , na autostradach - 130 km/godz. Wymagane są opłaty za korzystanie z autostrad oraz dróg szybkiego ruchu, które wynoszą: roczna na pojazdy do 3,5 t - 800 CZK, na pojazdy od 3,5 do12 t - 6000 CZK, ponad 12 t - 12 000 CZK, miesięczna na pojazdy do 3,5 t - 200 CZK, od 3,5 do 12 t- 1000 CZK, ponad 12 t - 2000 CZK, dziesięciodniowa na pojazdy do 3,5 t - 100 CZK, od 3,5 do12 t - 400 CZK, ponad 12 t - 800 CZK. Naklejki potwierdzające uiszczenie opłaty można nabyć na przejściach granicznych, niektórych stacjach benzynowych i w urzędach pocztowych. Brak naklejki (przy kontroli na autostradzie) może być ukarany mandatem w wysokości do1000 CZK (w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez urząd powiatowy - nawet do 5000 CZK).

Mandatem w wysokości do 1000 CZK policja drogowa może ukarać za wykroczenia nie zagrażające bezpośrednio życiu uczestników ruchu drogowego. Przekroczenie prędkości może kosztować nawet 2000 CZK. Natomiast mandat 5000 CZK może być nałożony np. na kierowcę samochodu ciężarowego, który nie przestrzega zakazu jazdy autostradą w czasie weekendu.

Dnia 1 stycznia 2001 roku w RCz weszły w życie nowe przepisy o ruchu drogowym; najważniejsze zmiany to m. in. : pieszy ma pierwszeństwo na przejściach dla pieszych, w czasie jazdy samochodem młodzież do 12 roku życia (ewentualnie do 18. roku życia, jeśli osoba ma mniej niż 150cm wzrostu) obowiązkowo musi używać "systemu przytrzymującego" (fotelik samochodowy lub dwupunktowe pasy bezpieczeństwa), zakazane jest używanie w czasie jazdy telefonów komórkowych, nie wolno wyrzucać z samochodów żadnych przedmiotów (śmieci, papierosów itp. ), przez cały rok obowiązuje jazda z włączonymi światłami pozycyjnymi i mijania, obowiązkiem jest zgłoszenie odpowiednim organom wypadku, w wyniku którego szkoda przekroczyła 20 000 CZK.  


Ubezpieczenie: 


Każdy turysta winien posiadać ubezpieczenie od wypadków. Zalecane jest wykupienie w Polsce stosownej polisy ubezpieczeniowej.


Bezpieczeństwo:
 

Należy zachować szczególną ostrożność w środkach komunikacji publicznej, zwłaszcza w pociągach międzynarodowych przejeżdżających przez terytorium Czech, z uwagi na częste kradzieże. Podobnie częste są przypadki kradzieży samochodów. Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po kraju.

Przepisy celne: 

Do Czech można wwieźć równowartość 3600 euro. Przy wwożeniu pieniędzy powyżej tej kwoty należy określić cel ich wykorzystania, natomiast w stosunku do kwot przekraczających 14 300 euro należy udokumentować źródło ich pochodzenia.
Nie ma żadnych, ponad powszechnie obowiązujące, ograniczeń w zakresie przepisów celnych. Każda osoba, która ukończyła 17. rok życia, może wwieźć bez cła: 800 szt. papierosów lub 400 szt. cygaretek (waga 1 szt. nie może przekroczyć 3 gramów), lub 200 szt. cygar, lub 1000 gramów tytoniu; 10 litrów mocnego alkoholu (powyżej 22%) lub 90 litrów wina włączając maksymalnie 60 litrów win musujących lub 110 litrów piwa.
Wwóz, wywóz i udostępnianie narkotyków zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do pięciu lat.

Banki 

Większość praskich kantorów (směnárna) wymienia polskie złotówki. W czeskich bankach polska złotówka nie jest wymienialna.


PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE W POLSCE

Ambasada Republiki Czeskiej
ul. Koszykowa 18, 00-555 Warszawa
tel.:628-72-21 do 25; fax:629-80-45
e-mail: warsaw@embassy.mzv.cz

Wydział Ekonomiczny i Handlowy
tel.:628-19-57; 629-48-59; fax:621-98-80

Wydział Konsularny
tel.:628 72 21-25

Biuro Attaché Obrony
tel.:621-89-80, 621-71-57; fax:621-71-57


PLACÓWKI POLSKIE ZA GRANICĄ

Ambasada RP
ul. Valdstejnská 8, 118 01 Praha 1
tel.:(0-0420-2)575-30-388
fax.:(0-0420-2)573-30-135
e-mail: ambrpczechy@mbox.vol.cz
strona www: www.ambpol.cz

Wydział Konsularny
Václavské Namesti 49, 110 00 Praha 1
tel.:(0-0420-2)24-22-87-22 do 24
fax.:(0-0420-2)24-22-73-20
e-mail: konspol@mbox.vol.cz

Konsulat Generalny RP w Ostrawie
ul. Blahoslavova 4, 70100 Ostrava
tel.:(0-0420-69)611-80-74/6; fax.:(0-0420-69)611-80-73
e-mail: konsulatrp.ostrawa@grendel.cz
strona www: filus.edu.pl./konsul

Konsulat RP w Brnie
Konsul Honorowy: Petr Mrkývka
ul. Pellicova 2C, 602 00 Brno, Republika Czeska
tel./fax.:(0-0420-5)43-24-48-72
e-mail: mrkev@law.muni.cz

  

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 
  Code and design by new4mat.com Administracja